Nu.nl

Breaking news! We zijn NU.nl’s designpartner. Onze experts werken continu aan intuïtieve gebruikerservaringen voor NU.nl’s hele platform van website en apps. Samen met het team van NU.nl zorgen we dat iedere bezoeker kan genieten van een gepersonaliseerde ervaring. Op dit moment zijn we bezig met een compleet re-design van de mobiele apps.

Opdrachtgever
NU.nl

Platformen
iOS, Android, Web

Opdracht

  • Re-design bestaande apps om nieuwsconsumptie persoonlijker te maken
  • Ontwerp en onderhield een consistente look en feel voor NU.nl’s hele ecosysteem
  • Conceptualiseer innovatieve functies en oplossing

Diensten

  • We werken in een iteratief proces met de product owner en het ontwikkelteam van NU.nl
  • We testen onze ontwerpen in uitvoerige gebruikerstests
  • We leveren designs voor NU.nl’s iOS-apps, Android-apps en website