Recruitment Privacy Statement Merkle Nederland Group B.V.

Mei 2019

Merkle Nederland Group B.V. (bestaande uit Merkle Nederland Rotterdam B.V., Merkle Nederland Amsterdam B.V., Merkle Nederland Amsterdam 2 B.V. en Merkle Nederland Breda B.V., hierna te noemen Merkle NL) verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten. Wij (Merkle NL) vinden het belangrijk dat je begrijpt hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt. In dit privacyreglement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Als je vragen hebt neem dan contact op met onze Recruitment afdeling of Data Protection Manager.

Details Data Protection Manager: Maike Boumen is de Data Protection Manager van Merkle Nederland. Zij kan benaderd worden via mboumen@merkleinc.com.

Details Data Protection Officer: Simon Rice is de Data Protection Officer van Merkle Inc.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verzamelen en gebruiken verschillende soorten persoonsgegevens van je, zoals blijkt uit de niet-uitputtende lijst hieronder:

Type informatie
Voorbeelden
Type informatie
Gegevens om je te benaderen
Voorbeelden
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
Type informatie
Informatie over je vaardigheden en ervaring
Voorbeelden
CV, aanvraagformulieren, referenties, verslagen van kwalificaties, vaardigheden, opleidingen en trainingen, LinkedIn Profiel, en andere nalevingsvereisten.
Type informatie
Informatie over jouw geschiktheid om voor ons te werken
Voorbeelden
Referenties, interviewnotities, werkvisa, ID-informatie zoals paspoortgegevens en rijbewijsinformatie, records / resultaten van controles voorafgaand aan de tewerkstelling, inclusief strafbladcontroles, krediet- en fraudecontroles.
Type informatie
Gegevens om je te identificeren
Voorbeelden
Foto's, paspoort- en / of rijbewijsgegevens, elektronische handtekeningen, en Burgerservicenummer.

Wie verzamelt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld door de Merkle Nederland-entiteit waarbij je solliciteert ten behoeve van het sollicitatieproces. Deze Merkle Nederland-entiteit is een gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonsgegevens die over jou zijn verzameld. Je persoonsgegevens worden mogelijk ook verwerkt door andere Merkle Nederland- entiteiten. Daarnaast is Merkle NL onderdeel van Merkle Inc. wat weer onderdeel is van Dentsu Aegis Network. Ook Merkle Inc. en Dentsu Aegis Network kunnen mogelijk persoonsgegevens verwerken. In dat geval zijn deze organisaties ook verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

We verzamelen persoonsgegevens verstrekt door jezelf aan recruitment in correspondentie, op de website, per telefoon of in gesprekken.  Daarnaast verzamelen we persoonsgegevens van jou die wij ontvangen van andere organisaties. We verzamelen bijvoorbeeld, referenties van je vorige werkgevers, de resultaten van een screening (indien toegestaan door toepasselijke wetgeving), en informatie wat we krijgen doorgestuurd via werving en selectiebureaus.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen alleen voor specifieke, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden worden verzameld. Wij verwerken jouw persoonsgegevens ten behoeve van het sollicitatieproces zoals:

·       het beoordelen van jouw geschiktheid om voor Merkle Nederland te werken;

·       het matchen van profielen op vacatures;

·       het uitvoeren van een screening en interviews;

·       het aanbieden van een arbeidsovereenkomst;

·       het uitvoeren van pre-employment checks, indien van toepassing.

 Wat zijn de grondslagen van de verwerkingen?

Persoonsgegevens mogen alleen voor specifieke, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden worden verzameld. De verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten is noodzakelijk voor het uitvoeren van een arbeidscontract. Daarnaast verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Merkle Nederland. Het is in ons belang om geschikte werknemers te werven, en het belang van de sollicitant om een geschikte werkgever te vinden.

Onze verwerking van bijzondere persoonsgegevens gebeurt op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

·       de verwerking is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

·       de verwerking is noodzakelijk ten behoeve van veiligheid en controle op integriteit van onze medewerkers op de werkvloer.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens binnen Merkle Nederland. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere Merkle Nederland-organisaties. De volgende mensen en teams binnen Merkle Nederland kunnen op basis van need-to-know toegang tot jouw persoonsgegevens worden verleend:

·       Recruiters;

·       HR-managers en HR-teamleden;

·       Team managers;

·       Systeembeheerders;

·       Overige medewerkers van Merkle Nederland waarmee je een sollicitatiegesprek zult voeren.

Met wie delen we je gegevens buiten Merkle Nederland?

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Homerun en diverse recruitmentbureaus. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Merkle Nederland. Wij verstrekken jouw gegevens buiten de groep niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Wanneer we persoonsgegevens delen met organisaties buiten Merkle Nederland, eisen we dat deze organisaties de gegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder wetten over bescherming van persoonsgegevens en beveiliging. Wanneer jouw persoonsgegevens van de EER naar gebieden of landen buiten de EER worden overgebracht, zullen wij ervoor zorgen dat een dergelijke overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

In het algemeen houden we jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is, rekening houdend met het doel (de doelen) waarvoor het werd verzameld. Dit is in de meeste gevallen 12 maanden.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. We hebben deze rechten hieronder beschreven. Je hebt het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om jouw toestemming in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Merkle Nederland. Je hebt ook recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat je ons kan verzoeken om jouw persoonlijke gegevens zoals verwerkt door ons, in een computer leesbaar bestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te verzenden.

Je kunt een verzoek om inzage, correctie, verwijdering, data portabiliteit van jouw persoonsgegevens, het intrekken van jouw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mknl_ssc_recruitment@merkleinc.com.

Hoe beveiligen we je gegevens?

We nemen gegevensbescherming serieus en hebben geschikte maatregelen geïmplementeerd om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en niet-geautoriseerde wijzigingen te voorkomen. Zo zijn we ISO27001 en Personal Data Protection gecertificeerd en voeren we het DDMA Privacy Waarborg. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed genoeg zijn beveiligd of als je aanwijzingen hebt voor misbruik van gegevens, neem dan contact op met onze Data Protection Manager via mboumen@merkleinc.com.

Cookie Statement

De Merkle NL websites maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee worden bijvoorbeeld je instellingen onthouden en krijg je informatie die voor jou persoonlijk relevant is. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op een telefoon, tablet of pc worden geplaatst.

Welke Cookies plaatsen we?

Wij gebruiken cookies om de websites van Merkle NL optimaal te laten functioneren, het webbezoek te monitoren en voor het efficiënt uitvoeren van onze campagnes. Hieronder vind je welke cookies geplaatst worden door de Merkle websites en hun functionaliteit.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die worden geplaatst om een website goed te laten functioneren.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. We doen dat om onze website beter te maken. We kunnen met deze informatie bezoekersstatistieken verzamelen, problemen sneller signaleren en trends analyseren.

Marketing cookies

Marketing cookies, ook wel tracking- cookies, zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen gedaan worden. Social media-accounts, nieuwsbrieven en partnersites maken gebruik van deze cookies. Deze cookies worden alleen geplaatst indien je toestemming geeft.

Bekijk hieronder het overzicht van de cookies die geplaatst kunnen worden op de Merkle NL websites. Dit overzicht van cookies is een momentopname. Merkle NL streeft ernaar deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden.

cookies-1.PNG
cookies-2.PNG

Hoe kun je cookies zelf verwijderen?

Je kunt cookies weigeren door simpelweg geen toestemming te geven om marketing cookies op je computer te plaatsen. Wij kunnen al bestaande cookies op jouw apparatuur echter niet verwijderen, omdat we geen toegang hebben tot jouw computer of telefoon. Je kunt zelf bestaande cookies verwijderen via je webbrowser. Kijk hiervoor in de handleiding van de netwerkbrowser die je gebruikt, zoals Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome of Safari. Ook op de website http://www.veiliginternetten.nl staat hoe je eerder aangemaakte cookies kunt verwijderen.

Heb je vragen?

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je het idee hebt dat jouw gegevensbeschermingsrechten zijn geschonden, neem dan contact op met de recruitment afdeling via mknl_ssc_recruitment@merkleinc.com of met Maike Boumen, Data Protection Manager van Merkle NL via mboumen@merkleinc.com.